Gymnasiesärskolan 2013

Från och med hösten 2013 har gymnasiesärskolan en ny läroplan att följa. Gymnasiesärskolan har ett brett syfte att förbereda eleverna för yrkesverksamhet och fortsatta studier. Den ska också ge en god grund för personlig utveckling och ge eleverna verktyg för ett aktivt deltagande i samhället. Syftet uttrycks så här i skollagen:

"Gymnasiesärskolan ska ge elever med utvecklingsstörning en för dem anpassad utbildning som ska ge en god grund för yrkesverksamhet och fortsatta studier samt för personlig utveckling och ett aktivt deltagande i samhällslivet. Utbildningen ska utformas så att den främjar social gemensakp och utvecklar elevernas förmåga att självständigt  och tillsammans med andra tillägna sig, fördjupa och tillämpa kunskaper." (Skollagen §18  kap. 2 stycke 1 och 2 (2010:800).

Utbildningens omfattning

Utbildningen är 4 årig och sammanlagt 3600 undervisningstimmar.

Elever som började före 2013

Elever som började före HT 2013 har kvar sin individuella studieplan enligt den gamla läroplanen och läser därmed klart sina kurser som är planerade.


Tipsa en vän om den här sidan

Beställ katalog

Beställ vår katalog med information om utbildningar som startar läsåret 2017/2018.

 

Visste du att...

...man på Östra lätt kan kombinera idrott med studier?

© 2008 ÖSTRA GYMNASIET, KVARTETTVÄGEN 2-6, 142 63 TRÅNGSUND, 08-535 361 40, INFO@OSTRAGYMNASIET.SE